GLYCERIN 80

64

GLYCERIN 80 – DOPLNĚK DO KRMNÝCH SMĚSÍ PRO DOJNICE 

Glycerin 80% - složení 

Glycerol (1,2,3-propantriol) min. 80 % je vedlejším produktem, který vzniká při výrobě biopaliv.  

 

Glycerin 80% - se využívá do krmných směsí dojnic za účelem 

 

- plnohodnotná náhrada propylenglykolu (propandiolu)- prevence a léčba ketóz
- uvolnění glukózy do krve z jater
- zvýšení užitkovosti dojnic
- celkové oživení metabolismu 

 

Glycerin 80% - dávkování a aplikace

 

-       Doporučené dávkování: 300 ml /ks a den v období 14 dnů před otelením až 100 dnů po otelení 

 

Glycerin 80% - chemická data: 

- chemický název: 1,2,3-propantriol, glycerin, glycerol, 1,2,3-trihydroxipropan
- vzorec: C3H8O3 (struktura: CH2OHCHOHCH2OH)
- bod tuhnutí: 80,0% glycerín: -10°C,  

 

Glyceryn 80% - doba použitelnosti : 

             

Při dodržování podmínek skladování zaručuje výrobce minimální dobu použitelnosti 24 měsíců od datumu výroby. 

 

Balení :                      1000 litrů PE kontejner, volně loženo 

Energetická hodnota: 13 MJ/kg NEL

 

DPP_25
63
64