VORTIGERN 70

VORTIGERN 70  

Pomocný rostlinný přípravek 

Vortigern 70  se využívá k ochraně rotlin za účelem: 

-          Zvyšuje odolnost blizen květů před poškozením mrazem 

-          Chrání rostliny před nadměrnou ztrátou vody 

-          Snižuje iontovou sílu minerálních solí  

-          Je účinným smáčedlem. 

Vortigern 70  - dávkování a aplikace

 

Vortigern 70 se aplikuje postřikem na list v dávkách a termínech dle jednotlivých rostlin:
 

Plodina 

Dávkování , koncentrace 

Termín aplikace a účinost 

kvetoucí dřeviny 

5l/ha 

Zvýšení mrazuvzdornosti 

kukuřice, cukrovka 

5l/ha 

Podle obsahu vody v půdě a teplotních podmínkách 

 

 

Partner v tm 

plodina 

dávka  

využití 

Listová hnojiva 

všechny plodiny 

3-5 l/ha 

Urychlení vstupu hnojiva do rostliny 

Neselektivní herbicidy 

plevele 

3-5 l/ha 

Zesílení účinku herbicidu 

Insekticidy, fungicidy 

všechny plodiny 

3-5 l/ha 

Zesílení účinku herbicidu 

 

Vortigern 70 – chemické a fyzikální vlastnosti 

 

-         Propantriol ………………… min. 60 % 

-         Draslík jako K2O………….. min. 3 % 

-         Voda……………………….. max. 23 % 

-         pH……………………. 4,5 -7,5 hodnota pH
 

Vortigern 70 - příprava postřikové kapaliny 

 

Vortigern 70 je kapalný koncentrát neomezeně mísitelný s vodou.  

 

Vortigen 70 je možné míchat s jakýmikoliv pesticidy a hnojivy.